2015 - 03 - 17 Hong Kong Cup Arts Festival (Singing Competition) 香江盃藝術節歌唱比賽 
11026061.jpg
11026061.jpg

11037556.jpg
11037556.jpg

11050218.jpg
11050218.jpg

11070172.jpg
11070172.jpg

20150314_094827.jpg
20150314_094827.jpg

20150314_094923.jpg
20150314_094923.jpg

20150314_094943.jpg
20150314_094943.jpg

20150314_095053.jpg
20150314_095053.jpg

20150314_100836.jpg
20150314_100836.jpg

20150314_101529.jpg
20150314_101529.jpg

20150314_113359.jpg
20150314_113359.jpg

20150314_113924.jpg
20150314_113924.jpg

20150314_114014.jpg
20150314_114014.jpg

20150314_154824.jpg
20150314_154824.jpg

20150314_154902.jpg
20150314_154902.jpg

20150314_154939.jpg
20150314_154939.jpg

20150314_155022.jpg
20150314_155022.jpg

20150314_155500.jpg
20150314_155500.jpg

20150314_160739.jpg
20150314_160739.jpg

20150314_161649.jpg
20150314_161649.jpg

20150314_161944.jpg
20150314_161944.jpg

20150316_150627.jpg
20150316_150627.jpg

20150316_150801.jpg
20150316_150801.jpg

20150316_150859.jpg
20150316_150859.jpg

20150316_150947.jpg
20150316_150947.jpg

DSC_4892.JPG
DSC_4892.JPG

DSC_4895.JPG
DSC_4895.JPG

DSC_4897.JPG
DSC_4897.JPG

DSC_4898.JPG
DSC_4898.JPG

DSC_4899.JPG
DSC_4899.JPG

DSC_4900.JPG
DSC_4900.JPG

DSC_4911.JPG
DSC_4911.JPG

DSC_4912.JPG
DSC_4912.JPG

DSC_4913.JPG
DSC_4913.JPG

DSC_4914.JPG
DSC_4914.JPG

DSC_4915.JPG
DSC_4915.JPG

DSC_4916.JPG
DSC_4916.JPG

DSC_4917.JPG
DSC_4917.JPG

DSC_4918.JPG
DSC_4918.JPG

DSC_4919.JPG
DSC_4919.JPG

DSC_4920.JPG
DSC_4920.JPG

DSC_4921.JPG
DSC_4921.JPG

第七屆香江盃藝術節歌唱比賽初中合唱組金獎
第七屆香江盃藝術節歌唱比賽初中合唱組金獎

第七屆香江盃藝術節歌唱比賽初中合唱組銀獎1
第七屆香江盃藝術節歌唱比賽初中合唱組銀獎1

第七屆香江盃藝術節歌唱比賽初中合唱組銀獎2
第七屆香江盃藝術節歌唱比賽初中合唱組銀獎2

校園藝術教育中學組團體卓越表現獎
校園藝術教育中學組團體卓越表現獎

IMG-20150314-WA0020.jpg
IMG-20150314-WA0020.jpg

IMG-20150314-WA0022.jpg
IMG-20150314-WA0022.jpg

IMG-20150314-WA0023.jpg
IMG-20150314-WA0023.jpg

IMG-20150314-WA0024.jpg
IMG-20150314-WA0024.jpg

Powered by Gallery v1