2017 - 09 - 09 Basic Leadership Training Workship 基礎領袖訓練日 
20170909_094659.jpg
20170909_094659.jpg

20170909_095012.jpg
20170909_095012.jpg

20170909_095840(0).jpg
20170909_095840(0).jpg

20170909_100312.jpg
20170909_100312.jpg

20170909_100318.jpg
20170909_100318.jpg

20170909_100333.jpg
20170909_100333.jpg

20170909_105047.jpg
20170909_105047.jpg

20170909_105137.jpg
20170909_105137.jpg

20170909_105221.jpg
20170909_105221.jpg

20170909_105228.jpg
20170909_105228.jpg

20170909_105318.jpg
20170909_105318.jpg

20170909_105719.jpg
20170909_105719.jpg

20170909_105730.jpg
20170909_105730.jpg

20170909_105734.jpg
20170909_105734.jpg

20170909_110842.jpg
20170909_110842.jpg

20170909_111200.jpg
20170909_111200.jpg

20170909_114158.jpg
20170909_114158.jpg

20170909_120301.jpg
20170909_120301.jpg

20170909_120416.jpg
20170909_120416.jpg

DSC_0683.JPG
DSC_0683.JPG

DSC_0693.JPG
DSC_0693.JPG

DSC_0711.JPG
DSC_0711.JPG

DSC_0712.JPG
DSC_0712.JPG

WhatsApp Image 2017-09-21 at 10.30.01.jpeg
WhatsApp Image 2017-09-21 at 10.30.01.jpeg

WhatsApp Image 2017-09-21 at 10.30.06.jpeg
WhatsApp Image 2017-09-21 at 10.30.06.jpeg

WhatsApp Image 2017-09-21 at 10.30.11.jpeg
WhatsApp Image 2017-09-21 at 10.30.11.jpeg

Powered by Gallery v1