Members :

  • Chow Wai Ming     (Panel Chairman)
  • Li Chun Lan            (Assistant Panel Chairman)
  • Ku Chun Cheung
  • Liu Lai Ming
  • Lo Fung Chun
  • Lo Wing Piu
  • Suen Yat Ming
  • Tong Wai Yau
  • Wong Hau Wo
  • Lee Wai Shing             (Teaching Assistant)